Search for:
  • Home/
  • Tag: חבר בנייד

מהות הידידות: הבנת ‘חבר’ בתרבויות שונות

דידות היא היבט בסיסי בחיי האדם. זהו קשר שחוצה גבולות ומחסומי שפה. בכל תרבות, מושג הידידות תופס מקום מיוחד. במאמר זה נחקור את המשמעות של ידידות בתרבויות שונות, תוך התמקדות במילה העברית ‘חבר’ (מבוטא ‘חבר’). ‘חבר’ בתרבות העברית בתרבות העברית ‘חבר’ היא יותר מסתם מילה לחבר. הוא נושא משמעות עמוקה [...]